KOMITET ERGONOMII PAN


Katedra Podstaw Techniki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych,
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Zakład Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego
Instytut Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum UJ

Centralny Instytut Ochrony Pracy, PiB w Warszawie

Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka

Polskie Towarzystwo Ergonomiczne

sympozjum ergo

Kazimierz Dolny, 24-25 września 2012

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. inż. Ewa GÓRSKA
Prof. dr hab. inż. Iwona GRABAREK
Prof. dr hab. inż. Tadeusz JULISZEWSKI
Prof. dr hab. Waldemar KARWOWSKI
P
rof. dr hab. Maria KONARSKA
Prof. dr hab. Joanna LECEWICZ-BARTOSZEWSKA
Prof. dr hab. inż. Jerzy LEWANDOWSKI
Prof. dr hab. Tadeusz MAREK
Prof. dr hab. inż. Leszek PACHOLSKI
Dr hab. inż. Halina PAWLAK
Dr med. Janusz POKORSKI
Prof. dr hab. inż. Edwin TYTYK
Prof. dr hab. inż. arch. Maciej ZŁOWODZKI

Szanowni Państwo,

Wiedza w ogóle, a wiedza naukowa w szczególności, jest podstawą zmian technologicznych i technicznych. Implikuje to, oczywiście, zmiany gospodarcze i społeczne. Przeświadczenie o potrzebie utylitarnych zastosowań wiedzy – w tym także wiedzy ergonomicznej – nie budzi żadnych wątpliwości. Rozwój wielu dziedzin życia społecznego jest niewątpliwie rezultatem zastosowań dorobku naukowego poszczególnych specjalności, jak i wyników badań interdyscyplinarnych (a takie są domeną ergonomii).
J
ednocześnie obserwujemy różne przejawy kryzysu – finansowego, gospodarczego, energetycznego, społecznego itp. - co rodzi wątpliwości, czy współczesna wiedza w ogóle, a wiedza naukowa w szczególności, jest prawdziwa i użyteczna. Czy społeczeństwo, którego przyszłość jest oparta – i ma być oparta – na takiej wiedzy, będzie ewoluowało ku lepszemu, czy też będzie się degenerowało?
Ergonomia, której przedmiotem interdyscyplinarnych badań, jest układ człowiek-maszyna formułuje współcześnie różne problemy badawcze, których rozwiązaniem mogłaby być odpowiedź na powyższe pytanie. Wszak relacje człowiek-maszyna-środowisko są fragmentem systemu społecznego, jaki niewątpliwie, jest w fazie kryzysowej.
Podczas obrad konferencji naukowej spróbujemy sformułować krytyczną ocenę wiedzy, m.in. z zakresu techniki, psychologii, medycyny i przyrody, która mimo swej obszerności, jednak jest zawodna w rozwiązaniu problemów współczesnego świata.
Uczestnictwo przedstawicieli środowisk z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych pozwoli wszechstronnie przedyskutować złożone problemy rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, jako kluczowym czynniku tego rozwoju. Aspekt ergonomiczny tej dyskusji będzie dominujący w referatach i doniesieniach naukowych.

Organizatorzy

Tematyka sympozjum obejmować będzie następujące problemy:

  • Zarządzanie wiedzą
  • Perspektywy rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w wymiarze mikro i makro
  • Zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych do ergonomicznej oceny stanowisk pracy
  • Ergonomia stanowisk XXI wieku
  • Systemy wizyjne a przygotowanie operatorów
  • Transport a wiedza ergonomiczna
  • Inne problemy związane z głównym tematem sympozjum

Streszczenia

Streszczenia prosimy przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przewiduje się opublikowanie wszystkich streszczeń w materiałach konferencyjnych oraz pełnych tekstów
w wydawnictwie książkowym (po kwalifikacji przez członków Komitetu Naukowego). Planowane jest również opublikowanie wybranych prac w kwartalniku naukowym (6 pkt.) Ergonomia An International Journal of Ergonomics and Human Factors

Uczestników prosimy o nadsyłanie propozycji referatów w karcie zgłoszenia. Kwalifikacji do przedstawienia pracy podczas Sympozjum dokona Komitet Naukowy, wkrótce po otrzymaniu zgłoszenia.

Prosimy również o nadsyłanie komunikatów o charakterze własnych spostrzeżeń, refleksji, opinii, opisów przypadków związanych z tematyką sympozjum, które zostaną włączone do materiałów konferencyjnych

Wskazówki dla autorów streszczeń

Streszczenie nie powinno przekraczać jednej strony w programie MS Word (Arial Narrow 12p, interlinia 1.5) i winno zawierać następujące elementy:

  1. tytuł pracy (wielkie litery)
  2. imię i nazwisko autora (autorów)
  3. nazwy instytucji, które reprezentują autorzy

Streszczenie nie powinno zawierać tabel i rysunków

Kalendarium konferencji

Nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa ..................... 15.06.2012 10.08.2012
Termin wpłaty ........................................................ 30.06.2012
Nadsyłanie streszczeń .......................................... 31.07.2012
Nadsyłanie pełnych tekstów do publikacji ........ 22.10.2012

Miejsce i termin obrad

Rozpoczęcie sympozjum: 24 września 2012 r. o godz. 11.00
Zakończenie:
25 września 2012 ok. godz. 15.00
Miejsce: hotel „Dom Dziennikarza” w Kazimierzu Dolnym


Opłaty
Opłata rejestracyjna
- 250 zł
(obejmuje: materiały konferencyjne, książkę z publikacjami, 2 obiady, przerwy kawowe w czasie obrad, ognisko)

Nr konta, na które należy wpłacać opłatę rejestracyjną:

Właściciel rachunku: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
Adres właściciela konta: ul. Akademicka 13, 20-033 Lublin
Nr rachunku:
55 1240 5497 1111 0000 5011 6807 z dopiskiem „ERGONOMIA”
Oddział prowadzący rachunek: Bank Pekso SA oddział w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 72.

Będziemy wdzięczni za możliwie szybkie nadsyłanie zgłoszeń

Za udział w konferencji przewiduje się przyznanie punktów edukacyjnych.

Informacja o hotelu

Organizatorzy zapewniają rezerwację miejsc w hotelu:
Dom Pracy Twórczej
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
„Dom Dziennikarza”
ul. Małachowskiego 17
24-120 Kazimierz Dolny
Tel. recepcja (81) 881 01 62
1-os 135 zł od osoby / dobę ze śniadaniem
2-os 98 zł od osoby / dobę ze śniadaniem

W karcie zgłoszenia prosimy o wskazanie rodzaju pokoju oraz terminów noclegów.
Nr konta hotelu: Bank PEKAO SA I/O PUŁAWY 07 1240 2412 1111 0000 3610 7559 z dopiskiem: data noclegu, Sympozjum Ergonomiczne

Opłatę hotelową uczestnicy uiszczają indywidualnie

Komitet Organizacyjny

Dr hab. Inż. Halina PAWLAK (przewodnicząca)
Prof. dr hab. Inż. Tadeusz JULISZEWSKI
Prof.dr hab. inż. arch. Maciej ZŁOWODZKI
Mgr inż. Krzysztof JASIŃSKI
Mgr Ewa NITECKA
Lek med. Joanna POKORSKA
Dr med. Janusz POKORSKI

Sekretariat sympozjum

tel./faks (12) 421 93 51
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. (81) 461 00 61 w. 231
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.